Latest Education News Headlines
Physics Top Rankers
Physics Test 60 Minutes 150 Marks
gourav garg (Bhatinda) 107
nasr (Srinagar ) 91
Balbir (Jalandhar ) 88
 
Chemistry Top Rankers
Chemistry Test 60 Minutes 150 Marks
adithya (Trivandrum) 146
vignesh (Hosur ) 142
Akansha kaushik (Delhi ) 140
 
Biology Top Rankers
Biology Test 60 Minutes 300 Marks
amaya (Delhi ) 288
kunju (Thiruvananthapuram ) 284
kunju (Thiruvananthapuram ) 281
 
Physics Top Rankers
Physics Test 60 Minutes 150 Marks
Shivam (Jamshedpur ) 51
Ankit (Varanasi ) 36
kulsum ahmed (Faridabad ) 26
 
Chemistry Top Rankers
Chemistry Test 60 Minutes 150 Marks
Krishna (Raipur ) 76
Gopi ram (Jaipur ) 71
ujjwal poonia (Jaipur ) 46
 
Biology Top Rankers
Biology Test 60 Minutes 300 Marks
anjana (Cochin ) 224
surichaand (NA ) 187
DVRS ROHIT (Secunderabad ) 180
 
Physics Top Rankers
Physics Test 60 Minutes 60 Marks
KEYUR (Rajkot ) 14
nandu (Calicut ) 7
Tapas giri (Bhubaneswar ) 1
 
Chemistry Top Rankers
Chemistry Test 60 Minutes 60 Marks
JAGADISH BARMAN (Agartala ) 4
RASHMI (Agra ) 1
lkj (Agra ) 1
 
Biology Top Rankers
Biology Test 60 Minutes 60 Marks
praven kumar (Pondicherry) 30
jstar (Jamshedpur ) 29
lolkumar (Chandigarh ) 28